สสจ.ระยอง จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

Friday, November 27, 2009 at 7:55 PM

สสจ.ระยอง จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพบุคลากร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น โดยมีนายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันฮูล่าฮูปเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้มีสุขภาพที่เข็งแรง เป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนต่อไปทั้งเป็นการสร้างความ...
วันที่ 27 พ.ย 2552
(อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

สสจ.ระยอง จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น โดยมีนายปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันฮูล่าฮูปเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้มีสุขภาพที่เข็งแรง เป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนต่อไปทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร เรียกได้ว่านอกจากจะได้ทั้งความสนุกสนาน สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และยังทำให้มีสุขภาพจิตดีตามไปด้วยแหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ [27/พ.ย/2552] (อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

Related Posts:

Thai Health Article (Thailand) | RSS Subscribe | Go to top