สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - อาหารและสุขภาพ, Health channel

Wednesday, October 28, 2009 at 3:04 PM

สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์สาธาร...
วันที่ 28 ตุ.ค 2552
(อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)


สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สสจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะตาบอดจากเบาหวานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งข่าวโดย.... สำนักสารนิเทศ [28/ตุ.ค/2552] (อาหารและสุขภาพ, Health channel, Health nutrition, Health article)

Related Posts:

Thai Health Article (Thailand) | RSS Subscribe | Go to top